Ontwikkelingen.

Een positieve impact genereren door eigen ontwikkelingen en investeringen.

Er wordt vaak gezegd dat je niet kunt ondernemen zonder een negatieve impact op de planeet te hebben.

Met onze ontwikkelingen willen we bewijzen dat dit mogelijk is. Bovendien willen we verder gaan dan het tot nul reduceren van onze uitstoot. Wij streven naar eco-effectiviteit. Dit betekent dat de ontwikkelingen een positieve impact hebben op het milieu, de maatschappij en de economie.

Dit kunnen we alleen bereiken door los te breken van de huidige systemen en alle fundamenten ervan ter discussie te stellen.

Interesse om aan deze projecten mee te werken?

©2023 Bopro - Legal & Disclaimer - Cookies